Sin-o ka gid bala, ayhan?

By:

THE SONS OF CONFUCIUS PHILOSOPHICAL CLUB

of ST. VINCENT FERRER SEMINARY

 

Pahimuyong, pamati gid kamo nga tanan

Sa mga kabataan, nga nagapamati sining panghuna-huna kag panan-awan

Sa mga katigulangan kag pinalangga nga mga ginikanan

Maayong adlaw, kabay sang Dios kamo paga-ubayan.

 

Istorya ni Ulang Confucius aton subong pamatian

Leksyon sa pagpakatawo, moralidad kag kinaadman

Ayhan, kabay ini man makabulig sa aton tanan

Magpamalandong sing makadali, antis umpisahan ang tanan.

 

Isa sa iya mga ginatudlo, Traditional Values, indi pagkalimtan

Kaangay sang aton kultura nga pagbisa sa mga katigulangan

Pagtamdanay sang pamilya, sing importansiya dapat hatagan

Kag pagbinuligay sa tion sang kabudlayan kag kalalat-an.

 

Suno sa iya paghangop sa konsepto sang “Katauhan”

Ang aton pagkatawo, naangot sa aton kinabatasan

Kun maayo nga panimuot ang imo gindak-an

Maayo man nga panimuot ang imo ginapaambit sa iban.

 

Apang kun ang bata, malain nga ehemplo ang iya gindak-an

Indi malayo nga malain man ang iya pinamatasan

Suno gani sa hulubaton, “Kun ano ang pamuno, amo man ang katapusan”

Ay pobre nga sosyudad, nagabinaliswa nalang ang tadlong nga dalan.

 

Pagpanghangkat sa tanan, ilabi na gid sa mga kabataan

Kita subong nga mga “Millenial Babies” dapat magtubo sa kaayuhan

Cultura kag Filipino Values aton pagahalungan

Kay ini importante sa aton pagkatawo kag pinamatasan.

 

Siling gani ni Socrates, isa ka Bantog nga Maalam

“Kilalaha ang imo kaugalingon,” amo ini ang iya panugyan

Dugang diri ni Confucius, ang imo identidad nasandig sa imo pamatasan

Gani mga utod ang pamangkot sa imo, “Sin-o ka gid bala, ayhan?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s