Sa aton Pamilya umpisahan!

By:

THE SONS OF CONFUCIUS PHILOSOPHICAL CLUB

of ST. VINCENT FERRER SEMINARY

 

Dalikat anay abyan kag dayon magpamati

Sa sining panan-awan; leksiyon sang kabuhi

Pamilya nga Pilipinhon, Pamilya nga pinasahi

Ano bala ang yara sa aton tagsa ka kabuhi?

 

Pilosopiya ni Confucius, tinguhaan ta nga ipangabuhi

Sa aton pamilya, aton una ipasaksi

Pagdihon sa paghigugma kag pagrespeto sa katigulangan

Aton ini patubuon sa tagsa ka mga kabataan.

 

Iya ginatudlo ang Ethics, ukon ang pagpangabuhi sa maayo

Kaanay sang pagpreserba sang moralidad sang tawo

Himuon ang nagakaigo, likawan ang kalainan

Ini nga simple nga panimuot, sa pamilya dapat umpisahan.

 

Kilala kita nga mga Pilipino sa mga Tradisyon nga Pampinamilya

Pag-ululupdanay magkaon, dapat hatagan importansiya

Kun wala nagainistoryahanay sa panimalay, malayo sa paghiliusa

Kag kun wala pagrespeto, ano nalang matabo sa aton tagsa ka pamilya?

 

Madamo sa mga pamilya subong ang wala nagahugpong

Indi na kompleto, pabaya kag wala na direksiyon

Maayo pa ang pamilya nga nagamantiner pero nagahiliugyon

Kaysa maglangoy sa manggad apang ang pamilya indi malipayon.

 

Pagpanghangkat sa mga pamilya, kita dapat maghiliusa

Dapat mag-intindihanay sa tunga man sang mga problema

Aton padayunon ang kultura; hugpong nga pamilya

Agud magtubo kita sa kabalaka kag paghigugma.

 

Ini tanan, sa aton tagsa ka pamilya nagaumpisa

Ang pagpalangga kag pagrespeto sa isa kag isa

Usisa-a mga utod, “Kamusta ang inyo pamilya?”

Ini bala napun-an sang gugma ukon wala na kabalaka sa tagsa-tagsa?CFCA10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s